hotel-type

ประเภทของโรงแรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

โรงแรมคือสถานประกอบการที่ให้บริการ ลูกค้าหรือผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวต่างๆได้พักอาศัยกันและจะให้บริการด้าน อาหารเครื่องดื่มรวมทั้งบริการด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นห้องสปา ห้องฟิตเนส และสำหรับในการแบ่งแยกประเภทของโรงแรมนั้น จะแบ่งได้หลายประเภทซึ่งสำหรับการแบ่งตามจุดประสงค์นั้นจะสามารถแบ่งได้ดัง นี้ 1. โรงแรมประเภทธุรกิจ โรงแรมธุรกิจนี้ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ในเขตที่มีการทำธุรกิจ ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ตามตัวเมือง และจุดประสงค์ในการให้บริการของโรงแรมนั้นจะเน้นในการให้บริการนักธุรกิจ เป็นหลัก 2. โรงแรมแบบประเภทท่าอากาศยาน ผู้เข้าพักโรงแรมประเภทนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นผู้โดยสารที่มารอต่อ เครื่องบินซึ่งโรงแรมประเภทนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเลย เพราะจะเป็นการสะดวกแก่ผู้เข้าพักซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะพักกันในระยะเวลา สั้นๆเท่านั้น คือจะพักไม่เกิน 1 คืนกันวะส่วนใหญ่ 3. โรงแรมประเภทพักอาศัย จะเป็นโรงแรมที่ให้บริการในการพักที่ยาวนานเป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ลักษณะของโรงแรมประเภทนี้จะคล้ายกันกับคอนโดมิเนียม แต่การบริการนั้นจะมีความหรูหรากว่า 4. โรงแรมประเภทรีสอร์ท โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น โรงแรมประเภทนี้จะตั้งอยู่ตามต่างจังหวัด และมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เข้าพักได้ทำกันอีกด้วย ส่วนใหญ่ผู้เข้าพักโรงแรมนี้จะเป็นแบบเพื่อการมาพักผ่อนโดยเฉพาะ 5. โรงแรมประเภทคาสิโน ขึ้นชื่อว่าคาสิโนแล้วคงจะคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากในเรื่องของการพนัน ซึ่งโรงแรมนี้จะมีความหรูหรามากและมีราคาที่แพงผู้เข้าพักโรงแรมนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักพนันที่จะเข้ามาเล่นพนันโดยตรง ซึ่งทางโรงแรมจะดึงดูดลูกค้า ด้วยการมีบริการบ่อนการพนันอยู่ภายในโรงแรม 6. โรงแรมประเภทเกสต์เฮาส์ ส่วนใหญ่บริการของโรงแรมนี้จะไม่มีบริการอะไรมากมายเหมือนกับโรงแรมประเภท อื่นๆเช่นจะให้บริการห้องพักและอาหารเช้าเพียงเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่มีงบไม่มาก และห้องพักจะมีราคาถูก 7. โรงแรมประเภทบังกะโล ทางโรงแรมจะไม่มีบริการด้านอาหาร จะมีแต่เพียงที่พักให้เท่านั้น แต่ที่พักก็มีราคาถูกมากเช่นกัน 8. โรงแรมประเภทโมเทล ส่วนใหญ่โรงแรมประเภทนี้จะมีที่จอดรถอยู่ติดกับห้อพัก และส่วนใหญ่ผู้เข้าพักนั้นจะพักกันเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น